Regulamin

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  I COOKIES

COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek w celu własnoręcznej zmiany ustawień cookies:

Google Chrome
Menu | Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści
Czytaj więcej
Internet Explorer
Menu | Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność

Czytaj więcej
Mozilla Firefox
Menu | Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność

Czytaj więcej
Opera
Menu | Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Czytaj więcej

Safari
Menu | Narzędzia > Preferencje > Prywatność
Czytaj więcej

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).
 2. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest:

Grupa Tipmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Cyprysowa 6, 20-224 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583772, NIP: 9462653563, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 876 000,00 złotych.

W przypadku wykorzystywania narzędzi oferowanych przez Grupa Tipmedia we własnych rozwiązaniach np. serwis informacyjny, gazeta, radio i przetwarzania danych osobowych użytkowników Twojego serwisu czy rozwiązania jesteś Administratorem tych danych a Grupa Tipmedia jest podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane na zasadach określonych w umowie powierzenia lub w przypadku gdy umowa ta nie została zawarta w stosunku do usługi na Zasadach przetwarzania danych stanowiących załącznik do niniejszej Polityki.

 1. Administrator danych powołał Koordynatora ds. Ochrony Danych (dalej: Koordynator). Możesz kontaktować się z Koordynatorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

Koordynator Ochrony Danych: e-mail: [email protected]

 1. Koordynator ma następujące zadania:

a) informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania; 

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 1. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych:

Cel

Objaśnienie

Podstawa prawna

Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)

Założenie konta w serwisie.

W tym przypadku chodzi o przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do tego, abyś mógł założyć konto w serwisie www.TIPMEDIA.pl  lub innym serwisie zarządzanym przez Grupa Tipmedia i korzystać z niego m.in. w celu weryfikacji prawidłowości danych czy przeglądu dokonanych transakcji. Założenie konta ma charakter zautomatyzowany. Do założenia konta uprawniony jest każdy użytkownik, bez weryfikacji wstępnej.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi konta, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta w serwisie lub po usunięciu konta, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Zawarcia umowy o świadczenie usługi.

Niezależnie od tego, czy założyłeś konto w serwisie www.TIPMEDIA.pl, czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługi GRUPA TIPMEDIA. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby sfinalizować usługę.

Do zawarcia umowy może dojść także poprzez kontakt z handlowcem na podany numer telefonu.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

 

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi zgodnie z Umową lub ustalonymi warunkami lub po zakończeniu świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

Wykonania umowy.

Niezależnie od tego, czy założyłeś konto czy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem, możesz zamówić usługę, dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby wykonać umowę. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

Przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.

W celu realizacji marketingu usług GRUPA TIPMEDIA.

Jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku zawarciem umowy lub świadczeniem usług.

Chodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w serwisie. 

Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu realizacji analizy statystycznej, w tym finansowej, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora danych.

 

Analiza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest identyfikacja transakcji, które stanowią naruszenie umowy (bez zamiaru zapłaty) w celu dochodzenia praw przez Administratora danych.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -> w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu przesyłania newslettera.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail.

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wyświetlania tzw. web push.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę. Web push polega na tym, że w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień webpush. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu geolokalizowania na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy.

W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych).

W celu wykonania obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO.

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

W celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z:

- wykonaniem usługi

- wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami).

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych, jak i przysługujących Administratorowi danych.

 

 1. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu mailowego z Administratorem [email protected]
 2. ). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 3. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług GRUPA TIPMEDIA nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług GRUPA TIPMEDIA, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem  kontaktu email: Koordynator Ochrony Danych: e-mail: [email protected])

 1. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.TIPMEDIA.pl (sekcja Kontakt).

Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.TIPMEDIA.pl (sekcja: Kontakt).

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (GIODO lub jego następcy prawnego (PUODO).

 1. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś, a w przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom trzecim- zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Koordynatorem Ochrony Danych).
 4. Podając na stronie www.samorzadonline.pl swoje dane osobowe takiej jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr konta bankowego użytkownik zgadza się na jego wykorzystanie do celów marketingowych przez Grupę Tipmedia Sp. z O.O. z siedzibą w Lublinie przy ul. Cyprysowe 6, 20-224 Lublin. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody zgodnie z pkt 13.

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GRUPA TIPMEDIA DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z OFEROWANYCH NARZĘDZI

 

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: rodo) strony Tipemedia ustanawia zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klientów co do których nie została zawarta odrębna umowa powierzenia.

 

 1. Strony zgodnie wskazują, że KLIENT jako administrator danych osobowych powierza Tipmedia w trybie art. 28 rodo dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w celu oraz w  zakresie koniecznym do należytego wykonywania wiążących strony umów lub zamówionych usług gdzie konieczne jest powierzenie danych osobowych.
 2. Tipmedia może przetwarzać dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzanie może przyjmować postać: zbierania, utrwalania, przechowywania, przekazywania, usuwania.
 3. Poza działaniami związanymi z realizacją celu przewidzianego w niniejszej umowie, Tipmedia zobowiązanay jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, wszelkich materiałów, dokumentów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, oraz sposobów ich zabezpieczenia również po jej rozwiązaniu.
 4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Tipmedia ich przekazania. Tipmedia jest zobowiązane niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Klienta powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.
 5. Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące ochrony danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników i konsultantów Stron, mających dostęp do poufnych danych zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu.
 6. Strony nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników oraz konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne oraz tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Tipmedia zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, rodo oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Tipmedia oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi rodo. Tipmedia uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, i  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić

e) bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. Tipmedia będzie przetwarzała, powierzone na podstawie umowy lub usługi w szczególności dane  pracowników, współpracowników, użytkowników, klientów KLIENTA  w postaci imion, nazwisk, danych kontaktowych (adres, telefon, adres email), informacji zamieszczonych w ogłoszeniach przez użytkowników, informacji określonych w newsach a związanych z koniecznością zrealizowania zamówienia usługi złożonej przez Klienta Tipmedia informuje, że Klient powinien poinformować swoich użytkowników o tożsamości administratora danych oraz o przysługujących im prawach – przykładowa komunikacja możliwa do wykorzystania przez Klienta zostanie przekazana przez Tipmedia i Klient może ją dowolnie modyfikować wyłącznie w celu realizacji umowy lub usług świadczonych na rzecz Klienta przez Tipmedia.
 2. . Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie przez Tipmedia  jest niezbędne do wykonania umowy, ustalenia wzajemnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
 3. Tipmedia zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b rodo) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.
 4. Tipmedia zobowiązuje się do nadania upoważnień pracownikom oraz współpracownikom oraz  wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
 5. Tipmedia po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zezwala na przechowywanie danych osobowych lub ich przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji niniejszej umowy lub zabezpieczenia roszczeń.
 6. W miarę możliwości Tipmedia pomaga KLIENTOWI w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 rodo w stosunku do danych które przetwarza. Zakres realizacji praw podmiotów danych będzie uwzględniał ograniczenia realizacji praw podmiotów wynikające z przepisów wdrażających rodo i dotyczące Tipmedia.
 7. Tipmedia po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi w ciągu 24h.
 8. KLIENT zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) rodo ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Tipmedia przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. KLIENT może realizować  prawo kontroli w godzinach pracy Tipmedia z minimum 7 dniowym wyprzedzaniem. Tipmedia  zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym nie krótszym niż 7 dni. Kontrola nie może naruszać zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Tipmedia.
 9. Tipmedia  udostępnia KLIENTOWI wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. Tipmedia niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów UE lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 10. Tipmedia może (pod)powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom w celu wykonania Umowy w związku z usługami: zakupu licencji na  specjalistyczne oprogramowanie, outsourcing kadrowy, księgowy lub IT – Tipmedia udostępni listę podprocesorów na każde życzenie KLIENTA.
 11. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na polecenie KLIENTA  chyba, że obowiązek taki nakłada na Tipmedia prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Tipmedia lub wynika ze złożonego zamówienia.
 12. Tipmedia  jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 13. Tipmedia zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania KLIENTA o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Tipmedia danych osobowych KLIENTA określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Tipmedia, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych osobowych.
 14. Postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych obowiązują przez czas trwania Umowy głównej oraz w czasie realizacji złożonych zamówień. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.